Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Khoa chống nhiễm khuẫn
Lãnh đạo khoa:
- Phó trưởng khoa: BS. Lê Duy Thống
Chức năng nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bệnh viện, dụng cụ y tế; giám sát việc thu gom xử lý chất thải theo đúng quy chế.
2. Giám sát việc thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Lập kế hoạch mua sắm phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác chống nhiễm khuẩn, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác chống nhiễm khuẩn, huấn luyện và nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn.
5. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc và dung dịch khử khuẩn mới.
Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 61
Số lượt truy cập: 532,097
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170