Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Phòng chính trị
Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: CN. Dương Thị Kim Nhung
- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Đạt
- Phó trưởng phòng: CN. Phạm Ngọc Xuân
Chức năng nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, bố trí sắp xếp, bổ nhiệm, điều động, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thanh tra, kiểm tra và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện theo quy định của Bộ trưởng.
2. Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng, công tác quần chúng.
3. Xây dựng chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện.
4. Dự thảo các báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác xây dựng lực lượng của Bệnh viện theo quy định.
5. Thực hiện công tác văn thư, đánh máy, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu, quản lý con dấu của Bệnh viện theo quy định.
Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 67
Số lượt truy cập: 532,103
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170