Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Phòng kế hoạch tổng hợp
Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: ThS.BS. Tiền Thanh Liêm
Chức năng nhiệm vụ:
1. Tổng hợp tình hình, nghiên cứu xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Bệnh viện.
2. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế Bệnh viện.
3. Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao chuyên môn, công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến dưới, phối hợp các Trường tổ chức thực hành cho sinh viên và học sinh; Quản lý học sinh đến thực tập.
4. Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn viện. Tổ chức và tham gia Hội đồng giám định Y khoa của Bộ Công an, Hội đồng khoa học, Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng chống nhiễm khuẩn.
5. Giúp Giám đốc tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan.
6. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện; tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.
7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án, thông tin thư viện, y tế cơ quan, in ấn biểu mẫu theo quy định.
8. Lập kế hoạch công tác thường trực và trực chuyên môn toàn Bệnh viện, tổ chức các đội cấp cứu ngoại viện.
Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 86
Số lượt truy cập: 532,122
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170