Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Phòng tài chính - kế toán

Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: CN. Phan Thị Tuyết Nga

- Phó Trưởng phòng: CN. Trần Thị Thanh Ngân

Chức năng nhiệm vụ:
1. Lập dự toán ngân sách, và tổ chức thực hiện kế hoạch thu chi của Bệnh viện.
2. Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí và các khoản thu khác theo quy định. Tổ chức hướng dẫn, kỉểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.
3. Đề xuất định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.
4. Tổ chức công tác kế toán, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp trong Bệnh viện theo đúng quy định.
5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 79
Số lượt truy cập: 532,115
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170