Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Phòng vật tư - thiết bị y tế
Lãnh đạo phòng:
- Phó trưởng phòng: CN. Lương Đức Rinh
Chức năng nhiệm vụ:
1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác mua sắm, lắp đặt, thay thế, sửa chữa, thanh lý thiết bị y tế trong Bệnh viện.
2. Tham mưu Giám đốc Bệnh viện tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý thiết bị y tế theo quy định.
3. Lập hồ sơ, lý lịch cho các loại máy, thiết bị y tế.
4. Tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc sử dụng và bảo quản vật tư thiết bị y tế, công tác bảo hộ lao động.
5. Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ, đề xuất việc thanh lý, hủy tài sản theo đúng quy định.
6. Tổ chức trang bị, quản lý sử dụng, đảm bảo phương tiện thông tin liên lạc thông suốt trong Bệnh viện cũng như ra ngoài theo quy định.
Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 66
Số lượt truy cập: 532,102
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170