Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5 - Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển dụng năm 2017

Phòng Y tá (Điều dưỡng)
Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: CN. Mai Thị Minh Nguyệt
Chức năng nhiệm vụ:
1. Tổ chức chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý chăm sóc người bệnh theo quy định.
2. Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật chuyên môn và quy chế Bệnh viện.
3. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa trong Bệnh viện.
4. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư phục vụ cho công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo đúng quy định.
5. Phối hợp với các phòng chức năng trong việc bố trí, điều động cán bộ thuộc diện quản lý của phòng.
6. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý, hướng dẫn thực hành cho học viên, kiểm tra tay nghề điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
Ca phẫu thuật u đại tràng (Video clip 1)

Video Clip

Bệnh án điện tử


Thống kê lượt truy cập
Đang online: 76
Số lượt truy cập: 532,112
BỆNH VIỆN 30/4 - BỘ CÔNG AN
Số 9 đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 06936468 – Fax: 08-38399170