Bác sĩ Chuyên gia,mổ tay, mổ tim....

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đã hoàn thành 04 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài khoa học cơ bản, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cho thành phố và nhiều đề tài cấp cơ sở:

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh ở bụng. ĐTĐL.2010G/44 Cấp nhà nước. Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi chẩn đoán và xử trí thương tổn tạng rỗng trong chấn thương bụng kín. 01C-08/19-2011-2 Cấp thành phố. Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu điều trị chấn thương gan bằng phẫu thuật nội soi. Cấp nhà nước. Làm chủ nhiệm đề tài nhánh.

- Nghiên cứu triển khai ghép gan, thận lấy từ người cho chết não. Cấp nhà nước. Tham gia đề tài.

- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán và điều trị sớm bệnh sỏi mật. Cấp nhà nước. Làm chủ nhiềm đề tài nhánh.

- Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán hình ảnh và điều trị bảo tồn không mổ trong các tổn thương chấn thương bụng kín. Cấp Bộ (Bộ Y tế). Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu ứng dụng Phẫu thuật nội soi chẩn đoán và xử trí chấn thương bụng kín. Cấp Bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ). Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu giải phẫu lách ở người Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở. Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị các bệnh lý u tuyến thượng thận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đề tài cấp cơ sở. Làm chủ nhiệm đề tài.

- Nghiên cứu chỉ định và kết quả điều trị bảo tồn không mổ chấn thương gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đề tài cấp cơ sở. Làm chủ nhiệm đề tài.

Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

- Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong y học. Nhà xuất bản Y học 2002. Làm chủ biên.

- Phẫu thuật nội soi ổ bụng. Nhà xuất bản Y học 2003. Làm chủ biên.

- Phẫu thuật gan mật. Nhà xuất bản Y học Làm biên soạn.

- Chấn thương gan. Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật 2013. Làm chủ biên.

- Chấn thương bụng. Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật 2013. Làm chủ biên.

- Kỹ thuật điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh hình. Nhà xuất bản Y học 2013. Làm chủ biên.

- Bài giảng phẫu thuật nội soi cơ bản. Nhà xuất bản Y học 2013. Làm chủ biên.

- Các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh sỏi tiết niệu. Nhà xuất bản Y học 2013. Làm biên soạn.

- Điều dưỡng ngoại khoa cơ bản. Nhà xuất bản Y học 2014. Làm chủ biên.