Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện 30-4 Bộ Công An

Nguyễn Văn B

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã hoàn thành 04 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài khoa học cơ bản, 01 đề tài nghiên cứu khoa học...

Trần Quang Toản

Phó khoa

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 100 công trình nghiên cứu khoa học. Chủ nghiệm 1 đề tài cấp nhà nước. Chủ nhiệm 5 đề tài cấp Bộ...

Nguyễn văn A

Phó giám đốc

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 100 công trình nghiên cứu khoa học. Chủ nghiệm 1 đề tài cấp nhà nước. Chủ nhiệm 5 đề tài cấp Bộ...