ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA KHOA

BS.CKI.Đỗ Bình An
Trưởng khoa
BS.CKI.Lê Anh Tuấn
Phó trưởng khoa
BS.CKI.Nguyễn Thanh Dũng
Phó trưởng khoa
BS.CKI.Diệp Thái Toàn
Phó trưởng khoa
BS.CKI.Hà Vũ Hồng Nhung
Phó trưởng khoa