GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên khoa: Khoa Dược
2. Lịch sử phát triển:
    Đôi nét về Bệnh viện 30-4 và Khoa Dược bệnh viện
    Bệnh viện 30-4 tiền thân là Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thành lập ngày 06/8/1962. Đây là lực lượng đã sát cánh cùng Ban Dân Y trong những chiến dịch gian khổ, đầy máu và nước mắt để hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân địa phương trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng đất nước.
    Sau  ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04/1975), đất nước thống nhất, Bệnh xá Ban an ninh Trung ương cục miền Nam tiếp quản Bệnh viện Cảnh sát quốc gia (chế độ cũ ), đổi tên là Bệnh viện An ninh nhân dân.
    Năm 1977, Bệnh viện được vinh dự mang tên Bệnh viện 30-4.
    Khoa  Dược có từ ngày đầu khi Bệnh viện thành lập nhưng khi đó chỉ có vài người do đồng chí Nguyễn Thị Hằng ( Sáu Hằng) được chỉ định phụ trách khoa. Trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn  cán bộ của Khoa Dược đã luôn nâng cao tinh thần vừa học vừa làm để thiết lập một quy chế chuyên môn về Dược.
    Cho đến nay Khoa Dược luôn đẩy mạnh việc nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ của KHKT, các sáng kiến cải tiến trong quản lý để không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác. Hiện nay khoa đã xây dựng được một hệ thống các qui chế, qui trình cho các vị trí công tác.
    Việc áp dụng phần mềm quản lý dược tại khoa đã góp phần nâng cao hiệu quả và tính chính xác trong công tác dược.
    Công tác Dược lâm sàng ngày càng được đẩy mạnh giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn và hợp lý, nâng cao hiệu quả điều trị.
 
3. Tổ chức nhân sự
Quản lý khoa:
Đ/c Nguyễn Ngọc Lưu – Phó Trưởng khoa phụ trách
Đ/c Phan Thị Thùy Dương – Phó Trưởng khoa
3.1 Chỉ định phụ trách khoa:
Đ/c Nguyễn Thị Hằng ( Sáu Hằng ) (1970-1983)
Đ/c Trương Thanh Bình (1983 – 1988)
Đ/c Nguyễn Thị Thảo Bình – Phó Trưởng khoa phụ trách (T4/2016-T 6/2019)
Đ/c Phan Thị Thùy Dương – Phó Trưởng khoa  phụ trách (T6/2019-9/2019)
Đ/c Nguyễn Ngọc Lưu – Phó Trưởng khoa phụ trách (T9/2019 đến nay)
3.2 Trưởng khoa:
Đ/c Trương Thanh Bình – Trưởng khoa (Tháng 1/ 1994 – 1997)
Đ/c Nguyễn Đức Dũng – Trưởng khoa (Tháng 8/ 1997- T3/2016)
3.3 Phó Trưởng khoa:
Đ/c Trương Thanh Bình – Phó Trưởng khoa (T11/ 1988 - T12/1993)
Đ/c Nguyễn Đức Dũng – Phó Trưởng khoa (T1/ 1994 -  T7/1997)
Đ/c Trần Thị Lệ Hằng – Phó Trưởng khoa (T8/ 1997 -  T2/2012)
Đ/c Nguyễn Thị Thảo Bình – Phó Trưởng khoa (T8/2012 - T4/2016)
Đ/c Phan Thị Thùy Dương – Phó Trưởng khoa (T1/2014 đến nay)
Đ/c Nguyễn Ngọc Lưu – Phó Trưởng khoa (T8/2019 đến nay)
 
4. Mô hình tổ chức và biên chế khoa Dược hiện nay
 
TỔNG SỐ NHÂN SỰ
DS CKI
DS ĐH
ĐH KHÁC
DS CĐ
DS TrH
17
3
3
1
1
9
 
5. Nhiệm vụ chức năng Khoa Dược:
5.1 Chức năng
      Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
5.2 Nhiệm vụ chung:
      Thực hiện cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao.
      Hoạt động thông tin thuốc và dược lâm sàng nhằm kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
      Có nhiệm vụ quản lý kinh tế: thực hiện tốt công tác đấu thầu thuốc, tiết kiệm nhưng vẫn đạt hiệu quả trong điều trị.
      Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
      Quản lý nhà thuốc bệnh viện.
5.3 Nhiệm vụ riêng từng Tổ công tác:
5.3.1 Tổ Dược lâm sàng:
Kiểm tra, giám sát Khoa/Phòng  sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Kiểm tra quy chế chuyên môn.
Hoạt động thông tin thuốc: tư vấn liều dùng, thay thế thuốc. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.
Dược sỹ đi lâm sàng: theo dõi bệnh nhân, tư vấn sử dụng thuốc cho bác sỹ.
5.3.2 Tổ Cấp phát:
 Dự trù, nhận thuốc, quản lý kho, cấp phát thuốc nội trú và thuốc bảo hiểm theo đúng quy chế.
Kiểm kê hàng tháng.
Hàng tháng đối chiếu sổ sách với Phòng Tài chính kế toán
 5.3.3 Tổ Cung ứng:
Tổng hợp dự trù thuốc, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ.
5.3.4 Tổ Dược chính:
Tham gia công tác đấu thầu, xây dựng các quy trình chuyên môn tại khoa, tham gia công tác dược chính tại các khoa lâm sang, triển khai các văn bản có liên quan đến công tác dược trong bệnh viện.
5.3.5 Tổ Thống kê
Báo cáo thống kê xuất nhập tại khoa, báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và các báo cáo có liên quan khác
5.3.6 Tổ Bảo hiểm
Báo cáo bảo hiểm về thuốc, vật tư y tế, cập nhật các văn bản, hướng dẫn về bảo hiểm, phối hợp với phòng TCKT và phòng IT trong công tác Bảo hiểm.
 
6. Thành tích:
6.1 Thành tích tập thể:
Đơn vị Quyết thắng (2008)
Đơn vị Quyết thắng (2014)
6.2 Thành tích cá nhân:
Thầy thuốc ưu tú: Đ/c Nguyễn Đức Dũng