Bản tin

Tuyển dụng nhân viên quản trị website

  • 19/12/2021 10:12:20

Tuyển dụng nhân viên quản trị website

Xem thêm

Tuyển dụng nhân sự năm 2022

  • 17/11/2021 10:11:23

Tuyển dụng nhân sự năm 2022

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  • 16/07/2021 09:07:14

Bệnh viện 30-4 cần tuyển01 bác sĩ hợp đồng lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vi sinh/ Sinh học phân tử hoặc có nguyện vọng, yêu thích lĩnh vực Vi sinh/ Sinh học phân tử (sẽ đượcBệnh viện cử đi đào tạo).

 

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG T3.2021

  • 16/04/2021 09:04:49

Bệnh viện 30-4, Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh cần tuyển hợp đồng lao động Vệ sinh ngoại cảnh.

 

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG tháng 2.2021

  • 16/04/2021 09:04:48

Bệnh viện 30-4, Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh được Bộ Công an trang bị hệ thống trang thiết bị y tế để triển khai Trung tâm Khám chữa bệnh kỹ thuật cao, gồm:

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  • 16/04/2021 09:04:49

Bệnh viện 30-4, Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh cần tuyển hợp đồng lao động các chuyên ngành sau:

 

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2020

  • 16/10/2020 14:10:15

Bệnh viện 30-4 thông báo tuyển dụng năm 2020

Xem thêm

Bệnh viện 30/4 thông báo tuyển dụng năm 2019

  • 25/09/2019 11:09:08

Bệnh viện 30/4 thông báo tuyển dụng năm 2019

Xem thêm

Thông tin tuyển dụng năm 2017

  • 27/10/2018 21:10:24

Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đóng tại TP.Hồ Chí Minh cần tuyển 03 chỉ tiêu công dân ngành ngoài năm 2017:

Các chuyên ngành tuyển dụng:

Xem thêm
;