Bản tin

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2020

  • 16/10/2020 14:10:15

Bệnh viện 30-4 thông báo tuyển dụng năm 2020

Xem thêm

Bệnh viện 30/4 thông báo tuyển dụng năm 2019

  • 25/09/2019 11:09:08

Bệnh viện 30/4 thông báo tuyển dụng năm 2019

Xem thêm

Thông tin tuyển dụng năm 2017

  • 27/10/2018 21:10:24

Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đóng tại TP.Hồ Chí Minh cần tuyển 03 chỉ tiêu công dân ngành ngoài năm 2017:

Các chuyên ngành tuyển dụng:

Xem thêm
;