Bản đồ

BỆNH VIỆN 30-4. - Địa chỉ: Số 9, Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh. - Điện thoại: 069.333.64.68. - FAX: 0823.8399170.

Tin khác đã đăng

;