Mời quý công ty cung cấp Báo giá, Quyết định trúng thầu, Hợp đồng theo nội dung sau: Mời chào giá Vật tư y tế T11 2022.pdf