Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 24/4/2015, Bệnh viện 30-4 tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề: Chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 1975.

 

           

  Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh – Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên. Báo cáo viên đồng chí Đại tá Nguyễn Công Anh, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 đã cung cấp những tư liệu, những nội dung, thông tin súc tích, những góc nhìn khách quan trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước Việt Nam.

 

       

Buổi sinh hoạt chính trị đã để lại ấn tượng sâu sắc cho CBCS nhất là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc Việt Nam, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống ông cha bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.