Sáng ngày 28/5, Đoàn Thanh niên Bệnh viện 30-4 ra quân hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 của Trung ương Đoàn và “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 149 năm 2023. Đoàn Thanh niên Bệnh viện 30-4 đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các đơn vị Thành phố tổ chức vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, làm sạch kênh Rạch Lăng (quận Bình Thạnh, TP. HCM).
Hoạt động không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ mà còn có nhiều nhóm tình nguyện viên và người dân cùng tham gia. Qua đó, từ một điểm đen ô nhiễm đầy rác thải, kênh Rạch Lăng đã được khoác trên mình tấm áo mới “xanh- sạch- đẹp” hơn.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi cán bộ đoàn viên và người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Đồng thời ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng lối sống xanh, hướng đến mục tiêu “Thành phố không rác thải”. Đây là một thông điệp quan trọng và là mục tiêu cần phải đạt được để xây dựng một Thành phố bền vững và an lành cho tương lai.
 
Phan Đức

Một số hình ảnh hoạt động:

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 12 người, cỏ, cây và văn bản cho biết 'MOTHER AROUND'

Có thể là hình ảnh về 3 người, cây và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người, cỏ, cây và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bản cho biết 'vÌ MԔI TRƯỜNG XANH SẠCH 51C-260.84'

Có thể là hình ảnh về 16 người và thủy vực

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang bơi lội

Có thể là hình ảnh về 2 người và cây lục bình

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người, đám đông và văn bản

Có thể là hình ảnh về cây lục bình và văn bản

Có thể là hình ảnh về cỏ và thủy vực