Hoạt động khám sức khỏe phát thuốc và tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa