Hiến máu tình nguyện 

Hiến máu tình nguyện "Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu"

 

Tin khác đã đăng

;