BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHO BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024 chi tiết tại đây