Bệnh viện 30-4 với Sinh hoạt chính trị “Xây dựng tiềm lực quốc phòng trong giai đoạn hiện nay”.Hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tập thể CBCS Bệnh viện 30-4 về vai trò, vị trí chiến lược, tiềm  lực quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Chiều ngày 17/4/2018, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị chuyên đề “Xây dựng tiềm lực quốc phòng trong giai đoạn hiện nay”.

 

Tham dự có đồng chí Thiếu tướng BSCK II Tống Mạnh Chinh – Giám đốc Bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng trung tâm cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Bệnh viện.

Tại buổi báo cáo, CBCS Bệnh viện đã được nghe đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dỹ  – Chính ủy Quân Khu 7, báo cáo thời sự các nội dung liên quan và quan điểm của Đảng ta về xây dựng tiềm lực quốc phòng trong tình hình mới …

  Buổi sinh hoạt chính trị đã để lại ấn tượng sâu sắc cho CBCS nhất là thế hệ trẻ, giúp cho các đảng viên, CBCS Bệnh viện nắm được những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tiềm lực quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, về truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống ông cha bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế.

 

Tin khác đã đăng

;