Nhằm đánh giá lại các mặt công tác trong năm, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; công tác chuyên môn trong năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. Ngày 03/01/2020, Bệnh viện 30-4 long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

   

Đồng chí Đại tá ThS BS Nguyễn Văn Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện chủ trì Hội nghị. Cùng các đại diện khách mời các Cục X01, X03, H06, H07; ANTV, Báo CAND và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Lãnh đạo các khoa, phòng cùng tập thể CBCS Bệnh viện.

      Đồng chí Đại tá ThS.BS Tiền Thanh Liêm, Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020, đánh giá hình liên quan đến công tác Bệnh viện năm 2019 và báo cáo các kết quả đã đạt được về công tác chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật. Trong năm 2019, Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo, lãnh đạo Bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bệnh viện đã thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao y đức, thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử với người bệnh; tận tình cứu chữa nhiều bệnh nhân nặng; triển khai nhiều kỹ thuật mới phục vụ tốt cho chẩn đoán và điều trị, không để sai sót xảy ra.

    Tuy nhiên, trước những thay đổi của y tế thị trường, Bệnh viện cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức nhất định như: về công tác nhân sự, công tác khám chữa bệnh BHYT, những khó khăn trong việc thực hiện xã hội hóa y tế tại Bệnh viện.

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí ThS BS Nguyễn Văn Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đồng ý với báo cáo tổng kết, đồng thời quán triệt tóm tắt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Hội nghị triển khai công tác Y tế Công an nhân dân năm 2020, Công bố các quyết định khen thưởng - Trao thưởng và Phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020./.