Mời các đơn vị báo giá gói thầu Mua sắm vật tư y tế tại bênh viện 30-4. Click xem chi tiết