BỘ CÔNG AN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN 30-4

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                  

       Số:           /TB-BV                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

TUYỂN DỤNG

Vị trí: Bác sĩ Gây mê hồi sức

 

 1. YÊU CẦU
 • Tốt nghiệp y đa khoa trở lên tại các trường đào tạo y đa khoa lớn của cả nước, cụ thể: Đại học Y Hà Nội, Khoa Y - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Y dược Thái Bình, Đại học Y dược Hải Phòng, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Y dược Huế, Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y dược Cần Thơ, Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM, Đại học Tây Nguyên.
 • Đã được đào tạo về chuyên ngành Gây mê hồi sức, có chứng chỉ hành nghề Gây mê hồi sức, thành thạo các kỹ thuật về gây mê hồi sức và có thể làm việc độc lập

QUYỀN LỢI

 • Tiền lương theo thỏa thuận.
 • Thưởng lễ, Tết, các ngày kỷ niệm, thành lập.
 • Bảo hiểm theo quy định nhà nước.
 • Phúc lợi: Nghỉ mát, cử đi đào tạo để nâng cao chuyên môn.
 • Khác: Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại bậc nhất của cả nước. Có cơ hội thăng tiến, được bồi dưỡng để giữ các chức vụ quản lý trong Bệnh viện.
 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ thư điện tử:

tuyendungbenhvien304@gmail.com

 1. Bản CV bằng tiếng Việt mô tả rõ quá trình học tập và kinh nghiệm công tác.
 2. Bản scan:
 1.  Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
 2.  Chứng chỉ hành nghề
 3.  Chứng chỉ anh văn (nếu có)

*Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/07/2022.

 

Nơi nhận:      

- Như trên;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

Đại tá TS. BS Vũ Hải Nam