Mời đơn vị có đủ năng lực thực hiện gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Gói tư vấn số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo sửa chữa Bệnh viện 30-4