TẦM NHÌN

Là bệnh  viện hàng đầu khu vực.

SỨ MẠNG

Bệnh viện 30-4   cam kết:
• Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ  tốt nhất.
• Đầu tư , ứng dụng các công nghệ cao và hiện đại để đạt được kết quả ngày một tốt hơn cho sức khoẻ bệnh nhân.
• Duy trì các mối quan hệ và hợp tác quốc tế
• Cung cấp môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ viên chức của bệnh viện

GIÁ TRỊ

• Lợi ích của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu
• Tiên tiến nhất trong chăm sóc bệnh nhân và trong các dịch vụ khác
• Sáng tạo và đổi mới
• Đoàn kết và hợp tác