GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên khoa: Khoa Tiết chế dinh dưỡng
2. Giới thiệu:
    Khoa Tiết chế Dinh dưỡng - Bệnh viện 30-4 được thành lập tháng 8 năm 2006. Lúc đầu mới thành lập Khoa chỉ có 1 Bác sĩ phụ trách và 1 Điều dưỡng trong biên chế số còn lại là nhân viên hợp đồng.
    Trải qua quá trình phát triển đến nay, đã có những bước phát triển nhất định trong công tác chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, với số lượng tư vấn và hội chẩn dinh dưỡng ngày càng tăng. Số suất ăn phục vụ cho bệnh nhân nội trú ngày càng được cải tiến về chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
3. Cơ cấu tổ chức - nhân sự
    Khoa Tiết chế Dinh dưỡng gồm 22 nhân sự, do Bác sĩ chuyên khoa I Đồng Quang Thảo làm Trưởng khoa.
    Trong đó: có 2 Bác sĩ, 1 Điều dưỡng, 1 Cử nhân Tiết chế dinh dưỡng, 1 Kế toán, 3 Kỹ thuật viên nấu ăn và 14 Y công.
 
4. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động
    Chức năng: Tổ chức thực hiện đảm bảo chế độ ăn uống theo bệnh lý và chế độ ăn thường cho người bệnh theo yêu cầu của các khoa lâm sàng, quy định của Bộ Y tế và Bộ Công an.
    Nhiệm vụ: Xây dựng chế độ ăn uống cho người bệnh theo chế độ bệnh lý và chế độ ăn thường. Tham gia khám, hội chẩn với các khoa lâm sàng về công tác dinh dưỡng khi có yêu cầu. Tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh nội trú và ngoại trú.
 
5. Các hoạt động
+ Cung cấp suất ăn bệnh lý: Khoa Tiết chế Dinh dưỡng có khả năng cung cấp suất ăn bình thường và suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân nội trú của bệnh viện theo đúng chế độ ăn mà bác sĩ điều trị chỉ định
+ Cung cấp suất ăn qua sonde: Thực hiện chế biến và cung cấp các suất ăn bệnh lý cho
Các đối tượng bệnh nặng có nhu cầu nuôi ăn qua ống thông.
+ Hội chẩn: Thường xuyên phối hợp với các khoa lâm sàng để đưa ra chế độ ăn tốt nhất cho người bệnh. Kết quả đã góp phần cải thiện dinh dưỡng, gia tăng hiệu quả điều trị.
+ Tư vấn: Nhận tư vấn cho mọi đối tượng có nhu cầu kể cả bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Đặc biệt là các bệnh nhân chuẩn bị xuất viện cần được hướng dẫn cách ăn uống phù hợp với bệnh lý cũng như cách chế biến tại nhà.
+ Giáo dục truyền thông: Thường xuyên giáo dục truền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện. Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với các dịch vụ an, uống trong bệnh viện.
+ Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến:  Khoa Tiết chế Dinh dưỡng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, cập nhật kiến thức dinh dưỡng cho nhân viên trong khoa, cũng như tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các buổi sinh hoạt hội thảo và đào tạo ngắn hạn về dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Dinh dưỡng lâm sàng TPHCM.          
+ Nghiên cứu khoa học: Hàng năm đều tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh đối với công tác phục vụ của Khoa.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.
 
6. Thành tích nổi bật
    Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng thực đơn cho người bệnh.
 
7. Thành tích đã đạt được
    Cá nhân: Các cán bộ trong khoa đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, mỗi năm có từ 2 – 3 Cán bộ đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở
    Tập thể: Năm 2008 và 2010 đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, các năm còn lại đạt Đơn vị tiên tiến.