GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu Khoa Khám bệnh

ThS BS Nguyễn Thu Giang - Trưởng khoa

BS CKII Huỳnh Kim Triều - Phó trưởng khoa

BS CKI Hà Đức Sơn - Phó trưởng khoa