GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên phòng Hành chính Quản trị.
2. Cơ cấu tổ chức:
(Hình ảnh)
Trưởng phòng - Lê Văn Sái
Phó trưởng phòng - Trần Thị Trúc Giang
 
    Gồm: 34 cán bộ, công nhân viên, trong đó:
          01 Trưởng phòng       : Lê Văn Sái.
          01 Phó trưởng phòng : Trần Thị Trúc Giang.
          Biên chế                     : 18 người.
          Hợp đồng không xác định thời hạn   : 16 người.
      Được chia làm 05 tổ:
- Tổ Bảo vệ: 07 người.
- Tổ Sửa chữa, quản lý doanh trại: 10 người.
- Tổ điện, nước: 05 người.
- Đội xe: 09 người.
- Tổ hành chính, quản lý kho: 01 người.
 
  3. Nhiệm vụ và quyền hạn:
      Lập kế hoạch nhu cầu đảm bảo vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng trong Bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.
      Quản lý nhà đất, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện ; Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng và tổ chức cấp phát trang phục cho cán bộ, chiến sĩ, đồ vải cho bệnh nhân, công nhân viên của bệnh viện theo kế hoạch.
      Quản lý xăng, dầu, phương tiện vận tải; điều động xe ô tô đưa đón cán bộ chiến sĩ đi công tác, đưa đón bệnh nhân đi cấp cứu theo qui định.
     Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch, cung ứng điện để phục vụ công tác chuyên môn và sinh hoạt của người bệnh; kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng điện, nước, vật tư thông dụng hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí.
     Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh, sạch, đẹp, định kỳ tham gia  tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
     Tổ chức bếp ăn tập thể cho cán bộ chiến sĩ của bệnh viện.
     Tổ chức thực hiện bảo vệ cơ quan, trật tự trị an và phòng chống, cháy nổ trong bệnh viện theo quy định.
     Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ , chiến sĩ của phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
    Quản lý cán bộ chiến sĩ và tài sản của phòng theo qui định của Bộ trưởng.
    Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của phòng Hành chính quản trị do cấp trên giao.
 
 4. Thành tích đạt được:
     Với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể phòng Hành chính Quản trị luôn nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện:
     Năm 2012 được Bộ Công an tặng cờ thi đua: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh tổ quốc cấp cơ sở”
     Năm 2011,2013,2014,2015,2016 đạt Đơn vị quyết thắng;
     Năm 2017 được Chính phủ tặng Bằng khen “Đã có thành tích trong công tác phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc”.
     Năm 2018, 2019 đạt Đơn vị tiên tiến.
 
5. Liên hệ:
     Địa chỉ: Tầng trệt – tòa nhà A - Bệnh viện 30-4
     Điện thoại: 0823.8335910