GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên phòng: Phòng điều dưỡng
2. Lịch sử hình thành
    Trước khi thành lập, bộ phận quản lý công tác chăm sóc người bệnh trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp. Đến năm 2006 phòng Điều dưỡng mới được thành lập với 03 thành viên ban đầu gồm 01 Phó trưởng phòng phụ trách và 02 nhân viên.
    Từ năm 2006 đến nay phòng Điều dưỡng đã góp phần xây dựng hệ thống Điều dưỡng Bệnh viện 30-4 ngày càng phát triển. Thống nhất các quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, nâng cao vai trò của người Điều dưỡng trong quá trình điều trị của người bệnh.
3. Cơ cấu nhân sự
01 Trưởng phòng: CKI ĐD Trịnh Văn Thuận
01 Phó trưởng phòng: CKI ĐD Nguyễn Thị Xuân
02 Cử nhân Điều dưỡng phụ trách khối.
28 hộ lý làm việc tại các khoa phòng.
4. Chức năng
    Phòng Điều dưỡng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
5. Nhiệm vụ
    Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, quy chế của bệnh viện.
    Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.
    Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư y tế cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
    Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
    Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.
    Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
    Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.
6. Thành tích nổi bật
    Tập thể đạt danh hiệu “ Đơn vị quyết thắng” các năm 2008, 2009, 2010, 2018, 2019.
    Bằng khen của Bộ công An năm 2010.
    Hàng năm có 3-4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
7. Sứ mệnh - Tầm nhìn
    Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.
    Xây dựng đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp.
    Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.
    Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
    Định hướng theo nội dung 83 tiêu chí của Bộ Y tế về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện trong Quyết định 6858/QĐ-BYT.
8. Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu
 Hội thi tay nghề Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên giỏi
Hội thi Điều dưỡng Công an nhân nhân giỏi
Hoạt động tham gia phòng, chống dịch COVID-19