GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên phòng: Phòng Chính trị
2. Thành lập:
    Từ khi thành lập Bệnh viện 30-4, bộ phận tổ chức cán bộ nằm ghép trong Phòng Kế hoạch tổng hợp. Đến năm 2005, Bệnh viện 30-4 được nâng cấp lên hạng I, Phòng Chính trị được thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch tổng hợp (theo Quyết định số 2954/QĐ-H11 (H12) của Tổng cục Hậu cần, ngày 15/9/2006).
 
3. Các thế hệ lãnh đạo phòng: 
Thượng tá Nguyễn Văn Đạt - Trưởng phòng
Thượng tá Đặng Thùy Dương - Phó trưởng phòng
 
    Trưởng phòng:
Đồng chí Đại tá Dương Thị Kim Nhung, từ năm 2007 – 2017
         Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, từ năm 2017 – nay (Từ năm 2017 – 2019 là Phó Trưởng phòng phụ trách; từ năm 2020 – nay là Trưởng Phòng).
    Phó Trưởng phòng:
Đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Xuân, từ năm 2007 – 2020
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, từ năm 2008 – 2017
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Lệ, từ năm 2018 - 2019
Đồng chí Thượng tá Đặng Thùy Dương, từ năm 2019 - nay
 
4. Cán bộ chiến sĩ: (Kèm hình ảnh tập thể Phòng Chính trị)
Tổng số: 14 đồng chí (trong đó, Lãnh đạo Phòng: 02 đồng chí; Cán bộ chiến sĩ: 12 đồng chí).
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02 đồng chí; đang học thạc sĩ: 05; đại học: 04 đồng chí, trung cấp: 01 đồng chí.
+ Chi bộ Phòng Chính trị gồm: 11 đồng chí
+ Chi đoàn Phòng Chính trị gồm: 06 đồng chí
+ Tổ Công đoàn gồm: 14 đồng chí
+ Tổ Phụ nữ gồm: 09 đồng chí
5. Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng: 
   Phòng Chính trị thuộc Bệnh viện 30-4 có trách nhiệm giúp Giám đốc và Đảng ủy Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác xây dựng lực lượng của Bệnh viện theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.
* Nhiệm vụ:
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện theo quy định của Bộ Công an và Bệnh viện. 
- Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác điều lệnh, công tác quần chúng và hướng dẫn các khoa, phòng, trung tâm tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Đảng ủy cấp trên. 
- Xây dựng chế độ làm việc, điều hòa các mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện trình Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các tập thể, cá nhân trong Bệnh viện.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng Chính trị do cấp trên phân công.
 
6. Những thành tích tiêu biểu đạt được:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017
- Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2013, năm 2016
- Bằng khen của Bộ Công an năm 2011, năm 2013, năm 2015, năm 2019
- Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương năm 2016
- Cờ thi đua của Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật năm 2015
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.
 
7. Hình ảnh một số hoạt động của Cán bộ chiến sĩ Phòng Chính trị