GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên phòng: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
2. Lãnh đạo đương nhiệm:
      Trưởng Phòng: Đại tá  Nguyễn Xuân Tuyến
       Nhân sự: tổng sổ: 10 cán bộ Trong đó:
                        Thạc sỹ: 02
                        Kỹ sư: 04
                        Cử nhân đại học: 02
                        Cao đẳng: 01 
                        Trung cấp: 01
 
3.  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Căn cứ quyết định số Quyết định số 4327 ngày 13/8/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng VT-TTBYT thuộc bệnh viện 30-4. 
 
4. Nhiệm vụ chính:
*   Nhóm 1 (04 biên chế Kỹ sư Y sinh):
     Theo dõi và quản lý bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.
     Trực tiếp phân phối, cấp phát trang thiết bị y tế cho các khoa phòng theo kế hoạch được duyệt và nhu cầu sử dụng thực tế khi có yêu cầu.
     Giám sát, hỗ trợ lắp đặt mới, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.
     Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị hết hạn sử dụng hoặc không sử dụng được để trình lãnh đạo bệnh viện cho ý kiến xử lý.
     Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị  tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ.
     Kiểm tra, theo dõi các máy móc, thiết bị đòi hỏi mức độ an toàn cao (Có nguồn phóng xạ, tia X, …) để có kế hoạch tái kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.
*   Nhóm 2 (04 biên chế):
     Đảm bảo công tác thông tin liên lạc của Bệnh viện. Hiện nay Bệnh viện đã sử dụng mạng nội bộ, tất cả các Khoa phòng đều sử dụng máy vi tính, hệ thống mạng (số lượng máy vi tính lên đến 300 máy), hơn 60 đường dây, đầu số điện thoại, hàng trăm Tivi (phòng hành chính và phòng bệnh nhân). Ngoài ra còn phụ trách hệ thống server mạng nội bộ, hệ thống máy lấy số tự động, hệ thống mạng internet, hệ thống truyền hình trực tuyến, máy chiếu, máy in, máy fax…