Bản tin

MỜI ĐƠN VỊ THƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT (GÓI THẦU SỐ 1: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT) THUỘC CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA BỆNH VIỆN 30-4

 • 05/07/2024 08:07:01

MỜI ĐƠN VỊ THƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT (GÓI THẦU SỐ 1: LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT) THUỘC CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO SỬA CHỮA BỆNH VIỆN 30-4

Xem thêm

MỜI CÁC ĐƠN VỊ/NHÀ CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, CÁC LOẠI SỮA NĂM 2024-2025, TẠI BỆNH VIỆN 30-4

 • 04/07/2024 16:07:16

MỜI CÁC ĐƠN VỊ/NHÀ CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, CÁC LOẠI SỮA NĂM 2024-2025, TẠI BỆNH VIỆN 30-4

Xem thêm

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024-2025

 • 28/06/2024 11:06:04

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024-2025

Xem thêm

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỂ SỬA CHỮA CÁC KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM TẠI KHU NHÀ A CỦA BỆNH VIỆN.

 • 27/05/2024 11:05:55

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỂ SỬA CHỮA CÁC KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM TẠI KHU NHÀ A CỦA BỆNH VIỆN.

Xem thêm

MỜI CÁC CÔNG TY BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG TẦNG 1 BỆNH VIỆN 30-4

 • 23/05/2024 08:05:36

MỜI CÁC CÔNG TY BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG TẦNG 1 BỆNH VIỆN 30-4

Xem thêm

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC GẮN BẢNG CHỈ DẪN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN 30-4

 • 14/05/2024 10:05:42

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC GẮN BẢNG CHỈ DẪN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN 30-4

Xem thêm

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC QUAN TRẮC VÀ LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

 • 14/05/2024 10:05:56

THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC QUAN TRẮC VÀ LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Xem thêm

VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN 30-4 THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

 • 14/05/2024 10:05:30

VỀ VIỆC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN 30-4 THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Xem thêm

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHO BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024

 • 25/06/2024 13:06:35

BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ CHO BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024

Xem thêm

THƯ MỜI báo giá dịch vụ bảo vệ

 • 24/04/2024 15:04:33

Báo giá để thực hiện công việc cung cấp dịch vụ bảo vệ Bệnh viện 30-4 năm 2024

Xem thêm

Báo giá thực hiện công tác cung cấp lắp đặt mới: Hệ thống đường nước cấp; Hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại khu nhà B cho Bệnh viện 30-4

 • 24/04/2024 15:04:05

Báo giá thực hiện công tác cung cấp lắp đặt mới: Hệ thống đường nước cấp; Hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại khu nhà B cho Bệnh viện 30-4

Xem thêm
;