Bản tin

Yêu cầu công ty cung cấp tài liệu Gói thầu thi công cải tạo sửa chữa Bệnh viện (đối với Cty VPC)

  • 14/09/2023 15:09:35

   Yêu cầu công ty cung cấp tài liệu Gói thầu thi công cải tạo sửa chữa Bệnh viện (đối với Cty VPC)

Xem thêm

Mời đơn vị thực hiện gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công cải tạo sửa chữa Bệnh viện

  • 14/09/2023 14:09:23

    Mời đơn vị thực hiện gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công cải tạo sửa chữa Bệnh viện

Xem thêm

MỜI CÁC ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ NĂNG LỰC THỰC HIỆN GÓI TƯ VẤN SỐ 03: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA BỆNH VIỆN 30-4

  • 14/09/2023 14:09:44

MỜI CÁC ĐƠN VỊ NỘP HỒ SƠ NĂNG LỰC THỰC HIỆN GÓI TƯ VẤN SỐ 03: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG THUỘC CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA BỆNH VIỆN 30-4

 

Xem thêm
;