BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN 30-4 NĂM 2024-2025 xem chi tiết tại đây