BÁO GIÁ ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC MUA VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỂ SỬA CHỮA CÁC KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM TẠI KHU NHÀ A CỦA BỆNH VIỆN. chi tiết tại đây