MỜI CÁC ĐƠN VỊ/NHÀ CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, CÁC LOẠI SỮA NĂM 2024-2025, TẠI BỆNH VIỆN 30-4 https://drive.google.com/file/d/1pR7eYe7H3Vn-ZMCvwaKxdaNaXvHNrXZh/view