Mời chào giá Tư vấn đấu thầu mua hóa chất, vật tư xét nghiệm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024 tại Bệnh viện 30-4. Click xem chi tiết