THƯ MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC GẮN BẢNG CHỈ DẪN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN 30-4 xem chi tiết tại đây