Bệnh viện 30-4 kính mời các Công ty chào giá dịch vụ cung cấp suất ăn.  Click xem chi tiết