Thư mời các đơn vị báo giá về việc kiểm tra, đánh giá trang thiết bị y tế.