“Yêu cầu báo giá sửa chữa bộ nội soi siêu âm EU-ME1” Chị tiết tại đây