Chương trình liên kết hỗ trợ chuyên môn với BV Đại học Y dược TP. HCM
Chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện Cathay- Đài Loan
Chương trình hợp tác quốc tế với chuyên gia ghép tạng của Vương quốc Bỉ