Tại buổi ký kết, hai bên đã thỏa thuận hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hệ sinh thái giải pháp bệnh viện số nhằm nâng cấp tổng thể, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin quản lý công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 30-4, giai đoạn 2021 – 2025. 

Giải pháp này sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, phương thức quản lý, điều hành nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế dễ dàng và giảm thiểu sai sót y khoa trong quá trình khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện 30-4 Bộ Công an và Công ty cổ phần công nghệ số Vinorsoft ký kết Biên bản ghi nhớ phát triển bệnh viện số

Từ đó, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ y tế cho người bệnh khi tới khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 30-4. Mục tiêu cụ thể của hai bên hướng tới là triển khai giải pháp đảm bảo đáp ứng được bộ tiêu chí mức 6 mà Bộ Y tế đã ban hành tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, đó là xây dựng nhóm phần mềm chuyên ngành bệnh viện liên thông các hệ thống chính như HIS, LIS, PACS, EMR.

 

Bệnh viện 30-4 hướng đến phát triển bệnh viện số

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá TS. BS Vũ Hải Nam, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Trong thời đại 4.0, đòi hỏi các cơ quan phải đáp ứng được sự phát triển của công nghệ số. Mục tiêu của Bộ Công an nói chung và Bệnh viện 30-4 nói riêng là hướng tới việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, quản trị và nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh. Việc ký kết hợp tác giữa hai bên là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các bước tiếp theo giữa Bệnh viện 30-4 Bộ Công an và Công ty cổ phần công nghệ số Vinorsoft.