Bệnh viện 30-4 cần tuyển 02 Kỹ sư Công nghệ thông tin thực hiện các công việc như: triển khai số hóa, bệnh án điện tử, quản trị hệ thống mạng theo mô hình Domain,…. Chi tiết tại đây